Directia pentru Agricultura Judeteana Vrancea

Directia pentru Agricultura Judeteana Vrancea

Directia pentru Agricultura Judeteana Vrancea

Directia pentru Agricultura Judeteana Vrancea

Directia pentru Agricultura Judeteana Vrancea

Anunturi de ultima ora

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vrancea

Focşani 27.11.2018 ,

I N F O R M A R E

Direcţia Agricolă Judeţeană Vrancea informează producătorii de struguri şi/sau producătorii de vin că termenul pentru depunerea DECLARAŢIEI DE RECOLTĂ DE STRUGURI DE VIN şi a DECLARAŢIEI DE PRODUCŢIE DE VIN este 10 decembrie 2018.

Aceste documente vor fi necesare pentru accesarea fondurilor destinate măsurilor de piaţă din PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019 – 2023 (reconversia şi restructurarea plantaţiilor viticole, investiţii orientate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri etc. )

Formularele pot fi accesate electronic la adresa http://www.dajvrancea.ro/formulare/ sau la sediul D.A.J. Vrancea din mun. Focşani, strada Republicii, nr. 5.

Director executiv,
Ticu COSTANDACHE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vrancea
Focşani, str.Republicii nr. 5, cod 620075
Tel: 0237 22 25 93 ; Fax: 0237 23 12 08
E-mail : secretariat@dajvrancea.ro

INFORMATII OPERATORI ECONOMICI INVATAMANT PROFESIONAL SI DUAL
Adresa ISJ Vrancea
03_Solicitare_operator_DUAL_2018 (2)
03_Solicitare_operator_PROFESIONAL_2018 (3)
CNDIPT_Anexa_1_OMEN_Calendar_admitere_invatamant_profesional_2019 (1)
CNDIPT_Anexa_2_OMEN_Calendar_admitere_invatamant_dual_2019

Afis Pesta Final Jpeg

Directia pentru Agricultura Judeteana Vrancea

- Directia pentru Agricultura Vrancea este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltare Rurala prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului.
- Directia pentru Agricultura Vrancea este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii in teritoriu si este condus de un director executiv.
- Directorul Directiei pentru Agricultura este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.
- Structura organizatorica a Directiei pentru Agricultura este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii.