Date deschise

Compartimentul politici si statistica agricola (CPSA)
Compartimentul implementare a politicilor in industria alimentara si de promovare a schemelor de calitate nationale si europene
Compartimentul financiar contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ si relatii publice

Comments are closed