Despre institutie

1. INFORMATII GENERALE DESPRE ORGANIZARE
Informatii generale despre organizare:
– Directia pentru Agricultura Vrancea este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltare Rurala prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului.

– Directia pentru Agricultura Vrancea este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii in teritoriu si este condus de un director executiv.

– Directorul Directiei pentru Agricultura este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

– Structura organizatorica a Directiei pentru Agricultura este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii.

vrancea

2. DESPRE INSTITUTIE
2.2 ORGANIZARE
 2.2.1 Regulament de organizare si functionare 
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA VRANCEA
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA VRANCEA

davrancea

Informatii generale despre organizare:

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA (D.A.J.) este serviciul public deconcentrat al MINISTERULUI AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE, prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

D.A.J. este unitate cu personalitate juridica având în componenta Unitatea Fitosanitara ( U.F.), unitate fara personalitate juridica.

Organizarea si functionarea DAJ Vrancea sunt reglementate in conformitate cu prevederile HG nr. 751/2010 privind organizarea MADR, ale Ordinului nr. 391/2012 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a DAJ precum si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

Directia pentru Agricultura Vrancea este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii in teritoriu si este condus de un director executiv.

Cetatenii si institutiile interesate pot transmite propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicarii, respectiv pana la 1 decembrie 2014.
Contact: dgia@madr.ro, 021 307 86 47 sau la DAJ Vrancea dadr.vn@madr.ro; secretariat@dajvrancea.ro

Decizia nr.105 din 05_10_2018 privid aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Agricultura Judetene Vrancea
Codul-etic-DAJ-2017
Ordin_2297_09_11_2015
Decizia-63-din-03_10_2016
 2.2.2 Organigrama institutiei 
 2.2.3 Anunturi posturi scoase la concurs 
03_06_2019

Tabel Centralizator rezultate

Anunt afisat pe data de 03.06.2019 la ora 17:00

Tabel rezultate interviu

Anunt afisat pe data de 03.06.2019 la ora 17:00

Tabel rezultate proba scrisa

Anunt afisat pe data de 03.06.2019 la ora 14:30

2.3 PROGRAME SI STRATEGII
2.4 RAPOARTE SI STUDII
3 DOMENII DE ACTIVITATE
DOMENIUL LEGUME-FRUCTE
1. Eliberare certificate de conformitate si certificate de destinatie industriala pentru fructele si legumele proaspete la import si export – Regulamentul C E 2200/ 1996, Regulamentul C E 1234 / 2007 ,Regulamentul C E 543/2011,Legea 348/2003 (republicata); Legea 312/2003 (republicata); Ordinul nr.420/2008

2. Autorizatii de plantare si defrisare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi – Legea nr. 348 / 2003,republicata, Ordinul 149

3. Autorizatii de defrisare / taiere nuc – Legea nr. 348 / 2003,republicata

4. Autorizarea operatorilor din sectorul fructe – legume proaspete in vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logo-ului comunitar – Ordinul nr. 390 / 2009

5. Recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume-Ordinul nr.694/2008

6. Aprobarea ca prim procesator-Ordinul nr.91/2008.

DOMENIUL VITI-VINICOL
1.Avizarea Anexelor din Ordinul nr. 166/2012 privind defrisarea si eliminarea parcelei viticole din Registrul Plantatiilor Viticole;
2.Autorizarea plantarii si inscrierii parcelei viticole in Registrul Plantatiilor Viticole-Ordinul nr.166/2012;
3.Avizarea transferului dreptului de replantare – Ordinul nr 166/2012;
4.Avizarea plantarii anticipate – Ordinul nr.166/2012;
5.Avizarea cererilor privind modificarile unei parcele viticole-Ordinul nr.166/2012;
6.Autorizarea spatiilor destinate comercializarii cu amanuntul a vinului de masa in vrac – Ordinul nr. 224 / 2008;
7.Autorizarea laboratoarelor care efectueaza analize fizico – chimice pentru vinurile destinate comercializarii pe piata interna – Ordinul nr. 277 / 2006;
8.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitivinicole – Ordinul nr. 234 / 2004 ;
9.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitinicole in vrac provenite din comertul intracomunitar si tari terte – Ordinul 80 / 2010;
10.Eliberarea carnetelor de viticultor – Ordinul nr. 487 / 2009 ;
11.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a vinurilor aromatizate , a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor din produse vitivinicole – Ordinul nr. 142 / 1307 / 185 / 2008.
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA, PRODUSE TRADITIONALE
1.Autorizatie de depozit pentru produsele agricole – OUG nr. 12 / 2006, Ordinul nr. 222 / 2006;
2.Raport de audit pentru acordarea licentelor de depozit pentru seminte de consum si transmiterea la Comisia pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum din cadrul MADR – O.U.G. nr. 141/2002, H.G. nr. 82 / 2003, H.G. nr. 807 / 2009;
3.Aprobarea caietului de sarcini si verificarea in teren in vederea inscrierii produselor traditionale in Registru de atestare a produselor traditionale din cadrul MADR – Ordin nr. 690 / 2004;
4.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decit berea si vinul, destinate consumului uman ca atare – Ordin nr. 766 / 1594 / 675 / 2009;
DOMENIUL FITOSANITAR
1.Certificat de atestare profesionala pentru utilizarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
2.Certificat de atestare profesionala pentru prestari servicii cu produse pentru protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
3.Certificat de atestare profesionala pentru comercializarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
4.Autorizare agenti economici solicitanti pentru comercializarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, Legea nr. 28 / 2009;
5.Autorizarea agentilor economici solicitanti pentru utilizarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, Legea nr. 28 / 2009;
6.Autorizarea agentilor economici solicitanti pentru prestarea de servicii cu produse de protectia plantelor OG nr. 4/1995, Legea nr. 28/2009;
7.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru importul produselor de uz fitosanitar – OG nr. 38 / 2007;
8.Eliberare certificate de inregistrare privind inregistrarea producatorilor, a depozitelor colective sau a centrelor de expediere – OG nr. 136 / 2000, HG nr. 563 / 2007, OM nr. 580 / 2007,, OM nr. 583 / 2007, Directiva C E nr. 2000/ 29 / C E , 92 / 90 C E , 92 / 105 / C E;
9.Eliberare atestate privind marcarea fitosanitara a ambalajelor din lemn – Programul de conformitate fitosanitara a ambalajelor din lemn cu ISPM 12;
10.Eliberare certificate fitosanitare de export si reexport – OG nr. 136/2000, HG nr. 563 / 2007, Standardul Internarnational pentru Masuri Fitosanitare ISPM12, OM 61 / 2008, OM nr. 336 / 2009, Reglementari fitosanitare;
11.Eliberare pasapoarte fitosanitare : OG nr. 136 / 2000, HG nr. 563 / 2007, OM nr. 583 / 2007, Directivelor comunitare 2000 / 29/ C E , 92 / 105 / C E , 2005 / 17 / C E;
12.Emiterea buletinelor de avertizare pentru producatorii agricoli – OG nr. 4 / 1995;
13.Emiterea buletinelor de analiza pentru probele de produse vegetale analizate in laborator – OG nr. 4 / 1995;
DOMENIUL ZOOTEHNIC
1.Autorizarea si acordarea codurilor pentru oua de gaina –H.G. nr. 415/2004, H.G. nr. 461/2004;
2.Aviz folosire gunoi de grajd – Legea nr. 72 / 2002;
3.Eliberare adrese privind preturile despagubirilor pagubelor produse de animale salbatice – HG nr. 1679/2008;
DOMENIUL ORGANISME MODIFICATE GENETIC
1.Avizarea Planului de masuri al unitatilor administrativ-teritoriale conform Directivei Nitrati;
2.Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic – Ordinul nr. 237/2006;
DOMENIUL FOND FUNCIAR, AGROMEDIU
1. Aviz privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol – Legea nr. 18/1991, modificata si completata;
2. Decizii privind scoaterea terenului din circuitul agricol-Ordinul nr. 897/798 /2005
al MAPDR si MAI;
3. Aviz privind finantarea programului executarii studiilor pedologice si agrochimice si a sistemului de monitorizare sol – teren pentru suprafetele cu destinatie agricola si a celor privind protectia solurilor – Ordinul nr. 223 / 2000;
4. Avizarea fiselor perimetrelor de ameliorare a terenurilor agricole degradate – Legea nr. 18 / 1991, modificata si completata;
5. Autorizarea cultivarii plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope-Legea nr.339/2005;
6. Avizarea si inregistrarea contractelor de cultura a tutunului brut-Legea nr.236/2003, Ordinul nr. 268/2012;
7. Inregistrarea anuala a suprafetelor cultivate cu plante medicinale si aromatice-Legea nr. 491/2003;
8. Aviz pentru eliberarea autorizatiei de construire in zona limitrofa a zonei de protectie sanitara a exploatatiilor agricole-Legea nr. 204/2008;
9. Recunoasterea organizatiilor si a grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si silvice-O.G. nr. 37/2005, Ordinul nr. 171/2006.
DOMENIUL AGRICULTURA ECOLOGICA
1.Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica – Ordinul 219 / 2007;
DOMENIUL FERTILIZANTI
1.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru import ingrasaminte chimice – Legea 232 / 2010;
ISCTV
ISCTV
4 INFORMATII PRIVIND CONDITIILE AGROCLIMATICE ALE JUDETULUI VRANCEA
Informatii privind conditiile agroclimatice ale judetului Vrancea
GEOGRAFIE:

Situat in exteriorul Carpatilor de curbura (partea central-estica) a Romaniei, judetul Vrancea, cu o suprafata de 4850kmp (2,04% din suprafata tarii), are forma unui poligon neregulat, cu urmatorii vecini: la nord judetul Bacau, la nord-est judetul Vaslui, la est judetul Galati, la sud-est judetul Braila, la sud si sud-vest judetul Buzau si la vest judetul Covasna. Aflata la o rascruce geografica, Vrancea constituie o legatura intre marile zone ale Carpatilor Orientali si Meridionali, Campia Siretului si Campia Dunarii, precum si intre provinciile istorice locuite de romani: Moldova, Transilvania si Tara Romaneasca, iar ca vad al transhumantei, dinspre Tara Barsei spre Dunare si Dobrogea. Coordonate: judetul este intersectat de meridianul de 27º longitudine estica si de paralela de 46º latitudine nordica (Soveja, Pufesti).

RELIEFUL:

Dispus in trepte dinspre vest spre est, cuprinde Muntii Vrancei (cu depresiunile intramontane Gresu si Lepsa), Dealurile Subcarpatice si Campia Siretului Inferior, marginita de Podisul Moldovei (Colinele Tutovei) la nord-est si Campia Ramnicului la sud-est. Muntii Vrancei (1075 – 22,1%) sunt munti de incretire, alcatuiti din culmi ce provin din fragmentarea platformei de eroziune de 1700m (Goru – 1785, Lacauti – 1777, Giurgiu – 1720, Pietrosu – 1672, Zboina Frumoasa – 1657), de 1500m (Paisele -1530, Arisoaia – 1517, Verdea – 1499, Condratu – 1491), de 1300m (Fetele Mari intre 1100 si 1400) etc. Dealurile Subcarpatice, depresiunile colinare si dealurile de podis (2035 kmp – 41,9%) cuprind dealuri inalte vestice (doua siruri intre Valea Putnei si Valea Susitei), depresiunea intradeluroasa (transversal sau de-a lungul vailor Susitei, Putnei si Milcovului, precum si la cumpana apelor intre bazinul Milcovului si Ramnei), dealurile inalte estice (intre cursul superior al paraului Zabrauti si Valea Ramnei, dominate de Magura Odobestilor – 996m), glacisul subcarpatic, care face legatura intre Dealurile Subcarpatice, Campia Siretului Inferior si Campia Ramnicului (impreuna 1747 kmp- 36%), care se inclina spre est pana la altitudinea de 20, la confluenta Ramnicului Sarat cu Siretul.

SEISMICITATE:

Teritoriul judetului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din tara noastra. Raspandirea focarelor de cutremure pune in evidenta existenta a doua zone: prima in trunchiul Vrancioaia-Tulnici-Soveja, unde se produc cutremure la adancimi intre 80 si 160 km, legata de curbura arcului carpatic, si a doua, in regiunea de Campie dintre Ramnicu Sarat, Marasesti si Tecuci, cu cutremure mai putin adanci. Seismele din Vrancea au origine tectonica, fiind provocate de deplasarile blocurilor scoartei sau ale partii superioare a invelisului in lungul unor falii formate anterior sau de-a lungul unora foarte adanci.

CLIMA:

Judetul Vrancea are o clima temperata, cu mari variatii, determinate de confluenta reliefului. In zonele de campie, temperatura medie anuala este de 9º C, in cele de deal intre 6º si 9º, in cea montana este cuprinsa intre 2º si 6ºC , iar pe culmile cele mai inalte ale Muntilor Vrancei -1, 2ºC. Precipitatiile atmosferice prezinta variatii importante de la un loc la altul, atat datorita altitudinii reliefului cat si a expozitei versantelor. Volumul precipitatiilor depaseste 400mm anual, lunile cele mai ploioase fiind mai-iunie, cele mai uscate decembrie-februarie, cu prelungiri pana in luna martie. Caderile de precipitatii in cantitati mari de 300mm in 24 de ore sunt frecvente pe intreg teritoriul judetului. Numarul zilelor cu ninsoare urca pana la 80 in zona de munte si numai pana la 20 in zona de campie. Vanturile dominante in toate anotimpurile bat dinspre nord-est.

HIDROGRAFIA:

Reteaua hidrografica a judetului Vrancea apartine in totalitate raului Siret (706 km, din care 596 pe pamant romanesc) si afluentilor sai. El strabate teritoriul judetului pe o lungime de aproximativ 110 km, desfasurandu-se pe sectorul-aval Trotus – confluenta cu Ramnicul, de-a lungul judetului Galati, la iesirea din judet totalizand o suprafata de bazin de 37.061 kmp. Cursul sau este meandrat si insotit de o lunca larga. Afluentii mai importanti pe care il primeste pe dreapta sunt Trotusul, Zabrauti, Susita, Putna, Ramnicul Sarat, iar pe stanga Barladul, care apartine in totalitate altor judete. Dintre apele judetului, cea mai importanta este Putna, care izvoraste din zona centrala a Muntilor Vrancei si curge in directia nord-vest-sud-est pe 144 km, strabatand toate formele de relief. Bazinul ei hidrografic este de 2720 kmp.

MUNICIPII SI ORASE:

Reteaua de localitati cuprinde municipiile Focsani, Adjud si orasele Marasesti, Panciu, Odobesti si 59 de comune (331 de sate). Planurile de dezvoltare pe termen mediu si lung prevad ridicarea la rang de orase, intr-o prima etapa, a localitatilor Vidra si Gugesti, ca centre intercomunale, dupa care vor urma Soveja, Naruja, Dumitresti si Maicanesti, judetul organizandu-se astfel in opt sisteme zonale. Municipiul Focsani face parte din categoria oraselor mari, cu functii economico-sociale complexe si rol de coordonare si armonizare a dezvoltarii in teritoriu. Municipiul Adjud si orasul Marasesti se incadreaza in randul oraselor mijlocii, cu functii dominant industriale si de servire a localitatilor din nord-estul judetului, in timp ce Panciu si Odobesti sunt orase mici, cu functii industrial agrare, centre viticole la nivel national, cu functii de importanta locala.

vrancea1

Obligativitatea existentei si actualizarii periodice a site-ului web al institutiei este reglementata de urmatorele acte normative:

– LEGE 544 12/10/01 privind liberul acces la informatiile de interes public
– HOTARARE 123 07/02/02 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
– LEGE 52 21/01/03 privind transparenta decizionala in administratia publica
– LEGE 161 19/04/03 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Comments are closed